youtubeにて化学研究所(Shimizu Innovation Park/ShIP)に関する動画を公開しましたのでお知らせいたします。

 

・化学研究所(Shimizu Innovation Park/ShIP)の紹介映像

 https://www.youtube.com/watch?v=Z03Wvy5F2LA

 

・化学研究所(Shimizu Innovation Park/ShIP)の稼働記念アニメーション

 https://www.youtube.com/watch?v=ctywf62rYTo